Zmiany w prawie budowlanym 2019 - cz. I

There are no translations available.

08.2019 r.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało kolejny pakiet zmian w prawie budowlanym. Zmiany są kontynuacją pomysłu, który dojrzewa od kilkunastu lat, to jest pomysłu utworzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zmiany w zakresie procedur stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę skomentuje adw. Jakub Michalski

Więcej w portalu: www.inzynierbudownictwa.pl - stwierdzenie nieważności decyzji

na podstawie: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 7, lipiec 2019

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

There are no translations available.

07.2017 r.

Niezależnie czy praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umowy zlecenia, od 2017 roku należy pamiętać o korzystnych zmianach w prawie pracy. Więcej w wywiadzie przeprowadzonym z radcą prawnym Martą Jas-Baran:

Zmiany w prawie pracy 2017 - Babyonline.pl

UE chce znieść wizy dla obywateli Ukrainy. Polskie przepisy powinny zostać uproszczone

There are no translations available.

11.2016 r.

Jeśli polityka Unii Europejskiej da zielone światło dla liberalizacji przepływu cudzoziemców, głównie z Ukrainy, a procedura krajowa w zakresie wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie uproszczona, to przed polskimi przedsiębiorcami może pojawić się problem, z którym nie będą sobie w stanie poradzić. Więcej w artykule:

UE chce znieść wizy dla obywateli Ukrainy. Polskie przepisy powinny zostać uproszczone - Money.pl

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Co zmieni się w 2017 roku?

There are no translations available.

10.2016 r.

Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt zakłada zwiększenie ochrony pracownika, będącego cudzoziemcem przed niskim wynagrodzeniem oraz przewiduje eliminację zezwoleń na pracę pozyskiwanych dla pozoru lub innego celu niż rzeczywiste wykonywanie pracy. Omawiany dokument w obecnym brzmieniu budzi jednak szereg interpretacyjnych wątpliwości, o czym więcej w poniższym artykule:

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - artykuł w Money.pl

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców

There are no translations available.

09.2016 r.

W sejmowych ławach pojawiły się dwa konkurencyjne projekty ustaw wpływające na zmianę rozkładu ryzyka finansowego w procesie budowlanym. W jaki sposób wpłynie to na sytuację inwestorów i podwykonawców oraz czy ustawodawca znacząco przyczyni się do ograniczenia tytułowej solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie, dowiecie się Państwo z poniższego artykułu mec. Marty Jas – Baran.

Więcej w portalu: www.inzynierbudownictwa.pl - ograniczenie solidarnej odpowiedzialności

na podstawie: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 9, wrzesień 2016, s. 22 – 26.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Rewolucyjna zmiana klauzuli zmian umowy

There are no translations available.

08.2016 r.

28 lipca 2016 roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: uPZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1020). Ustawa ta dokonuje m.in. implementacji dyrektywy zamówieniowej 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku, której termin wdrożenia mijał w kwietniu 2016 r. Ustawa nowelizująca wprowadziła liczne i daleko idące zmiany. Jedną z najdalej idących, a wręcz rewolucyjnych, jest zmiana w zakresie tzw. klauzuli zmian umowy czyli art. 144 uPZP.

Więcej w portalu Money.pl

Abuzywność zapisów umownych w bankowych kredytach frankowych

There are no translations available.

06.2016

Walka frankowiczów z bankami trwa. W tle telewizyjnych debat i gorączki manifestacji na salach sądowych rozstrzygane są sprawy tych, którzy na kompleksowe rozwiązania ustawodawcy czekać już nie mogą. W sukurs frankowiczom przychodzi Rzecznik Finansowy, który coraz częściej wspiera uczestników rynku swoim „istotnym poglądem” kierowanym do sądu i występuje do banków z szeregiem interwencji.

Więcej w portalu Money.pl

Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?

There are no translations available.

05.2016

Często wierzyciele chcąc zmobilizować dłużników do uregulowania wymagalnych zobowiązań decydują się na dokonanie wpisu informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, bądź też innego z czterech funkcjonujących obecnie na rynku rejestrów dłużników.

więcej w Money.pl

Zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia za pracę. Co z kwotą wolną od zajęcia?

There are no translations available.

04.2016

W ostatnim czasie coraz częstsze są przypadki, gdy komornicy prowadząc egzekucję przeciwko dłużnikom, równocześnie z zajęciem wynagrodzenia u pracodawcy, zajmują rachunek bankowy, na który przekazywana jest kwota stanowiąca część wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń przez pracodawcę, co prowadzi także do egzekucji pozostałej wolnej od zajęcia części wynagrodzenia. Egzekucja prowadzona jest więc podwójnie. Jednoczesne zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego powoduje nierzadko pozbawienie dłużnika jakichkolwiek dochodów.

więcej w portalu Money.pl

Co zmieni nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

There are no translations available.

04.2016

19. maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893 - dalej jako ustawa). Mimo sporej objętości tego aktu normatywnego, należy ocenić, że jedynie jego część wpłynie w sposób szczególny na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w konsekwencji umożliwi bardziej skuteczną egzekucję należności przez ich wierzycieli.

Więcej w portalu Money.pl

Przyspieszone postępowanie układowe. Jakie wynogi musi spełnić dłużnik?

There are no translations available.

03.2016

1 stycznia 2016 roku weszła w życie długo oczekiwana przez przedsiębiorców ustawa Prawo restrukturyzacyjne uchwalona przez Sejm 15 maja 2015 r. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, intencją ustawodawcy było wprowadzenie instrumentów umożliwiających skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, w konsekwencji czego pozwalałoby to na uniknięcie jego likwidacji. Podkreślić bowiem należy, iż praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że bardzo często bardziej opłacalnym dla wierzycieli jest utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika na rynku aniżeli ogłoszenie jego upadłości.

Więcej w portalu Money.pl


Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Co z likwidacją firmy?

There are no translations available.

01.2016

Wspólnik dwuosobowej spółki jawnej po śmierci drugiego wspólnika zamierzał zlikwidować firmę. W związku z tym złożył wniosek o wpis likwidacji w rejestrze przedsiębiorców składając formularz KRS-Z61 wraz z odpowiednimi załącznikami: formularze RG-1, ZPA, ZFA, NIP-2 wraz z pełnomocnictwem, NIP-D, NIP-B, NIP-C oraz NIP-2/A, a także akt zgonu zmarłego wspólnika. Sąd postanowił odmówić wpisu likwidacji do rejestru przedsiębiorców, gdyż jeden z zapisów umowy spółki stanowił, że "w razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu”.

Więcej w portalu Money.pl

Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy

There are no translations available.

11.2015

Przymusowy wykup akcji, czyli tzw. squeeze out - to instytucja uregulowana w Kodeksie spółek handlowych, pozwalająca akcjonariuszom większościowym, mającym odpowiednio wysoki udział kapitałowy w spółce, na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Skuteczne sfinalizowanie procesu wykupu akcji w konsekwencji prowadzi do pozbawienia prawa własności posiadanych akcji i utraty statusu akcjonariusza. W jaki sposób akcjonariusz mniejszościowy może działać w celu ochrony swoich praw?

Więcej w portalu Money.pl

Afera Volkswagena. Czy można odzyskać całą wartość wadliwego samochodu?

There are no translations available.

11.2015

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiło się kilkadziesiąt artykułów prasowych dotyczących tzw. afery Volkswagena. Mimo tego, że problem spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem opinii publicznej, sprawą wydają się być bardziej zainteresowane kancelarie prawne szykujące się do sądowej batalii o odszkodowania dla swoich klientów, niż nawet sam Volkswagen Group Polska. Jak dotąd brak spójnych i jednoznacznych wytycznych odnośnie sposobu w jaki należy składać reklamację i pytania do dystrybutora. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak długo mają trwać zapowiedziane przez koncern naprawy.

więcej w Money.pl

Frankowicze biorą kolejny bank na celownik

There are no translations available.

10.2015

Pozew grupowy frankowiczów przeciwko Santander Consumer Bank ma trafić do sądu do końca października. Kredytobiorcy podważają klauzulę waloryzacyjną oraz sposób ustalania oprocentowania.

Grupa 55 osób, która zapewne jeszcze wzrośnie, pozywa zbiorowo Santander Consumer Bank, domagając się m.in. uznania za nieważną klauzuli waloryzacyjnej. Przekonują oni, że zapewniała ona bankowi dowolność w zakresie stosowania kursów przeliczeń waluty, gdyż korzystał on z kursów z tabeli banku, ale w umowach nie określił zasad ich ustalania. W konsekwencji kredytobiorcy podważają rachunkowy zapis ich zadłużenia w CHF

więcej w portalu Money.pl

Pozew zbiorowy przeciwko Santanderowi. Kolejne banki zaskarżone przez frankowiczów

There are no translations available.

10.2015

Kolejny bank musi szykować się na spór sądowy z frankowiczami. Walczyć o pieniądze chcą klienci Santandera. Ich zdaniem bank błędnie naliczał oprocentowanie kredytów oraz źle stosował klauzulę waloryzacyjną. Straty mają sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli bank przegra, zwrócić będzie musiał nawet kilka milionów złotych. Problemy mogą mieć też Getin, Millennium, BPH i BZ WBK. Ich sprawą zajmie się UOKiK.

55 osób liczy grupa, która szykuje się do złożenia pozwu zbiorowego przeciw Santanderowi. Kredyty we franku zaciągnęli w latach 2004-06.

- Chcemy złożyć go jak najszybciej. Mieliśmy nawet więcej chętnych, ale ostatecznie część zdecydowała się indywidualnie pójść do sądu. Ich sprawy są już w toku. Zależy nam na czasie, bo zdajemy sobie sprawę, że wrocławskie sądy są obłożone i taki proces może trwać nawet kilka lat. Pokazuje to przypadek pozwu grupowego mBanku - mówi money.pl Agnieszka Sobczyk, radca prawna z kancelarii K&L Legal Granat i Wspólnicy...

więcej w Money.pl

Obowiązek wykonawcy robót budowlanych informowania inwestora o przeszkodach w realizacji

There are no translations available.

07.2015

Strony umowy o roboty budowlane, to jest inwestor/zamawiający oraz wykonawca, zobowiązane są do wzajemnego współdziałania. Obowiązek ten został skonkretyzowany w art. 651 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)1. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 7/8, lipiec 2015, s. 23-26.

Ogólne zapisy w umowie kredytowej nieuczciwe. Przełomowy wyrok?

There are no translations available.

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał, że umożliwienie bankowi zmieniania oprocentowania kredytu z powodu "wystąpienia istotnych zmian na rynku finansowym" może zostać uznane za nieuczciwą klauzulę. Czy precedensowa decyzja pomoże polskim kredytobiorcom? Zdania prawników są w tej sprawie podzielone. – To kolejne rozstrzygnięcie, które konsument może wykorzystać w sporze z bankami – uważa Agnieszka Sobczyk, radca prawny z L&K Legal.
więcej w portalu Money.pl

Zmiany w bankowych regulaminach nie zawsze wiążące?

There are no translations available.

16.04.2015 r.

Klient zamierzał przeznaczyć kredyt na spłatę zobowiązań oraz bieżącą działalność firmy w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Oprócz zawarcia umowy kredytowej, obowiązany był złożyć również wniosek o otwarcie rachunku bankowego dla firm, gdyż został poinformowany, że spłata na rachunku nie może następować w inny sposób. W jednym z zapisów umowy kredytowej postanowiono, iż w zakresie nią nieuregulowanym, stosuje się postanowienia obowiązującego "Regulaminu kredytowania" przedsiębiorców, stanowiącego integralną część umowy, jak również postanowienia obowiązującego "Regulaminu konta" dla firm oraz przepisy prawa polskiego. Klient otrzymał również "Tabelę opłat i prowizji"...

więcej w portalu Money.pl

Zmiany w prawie spadkowym. Kogo będą dotyczyć ?

There are no translations available.

20.03.2015

Prawdopodobnie już w IV kwartale 2015 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące prawa

spadkowego. Co się zmieni i kogo tyczyć będą zmiany?...

więcej w portalu Money.pl

Projekt zmian w prawie budowlanym - uwagi

There are no translations available.

01.2015

Z ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, nad którym w dniu 4  grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 1, styczeń 2015, s. 30-32.

Artykuł

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych


innych ustaw, nad którym w dniu 4 grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.

Kredyt we frankach - nieuniknione pozwy zbiorowe?

There are no translations available.

19.01.2015

Ostatnie sygnały i publikacje oraz kilka orzeczeń sądowych w sprawach kredytów frankowych wstrząsnęły opinią publiczną i otworzyły rynek spekulacji . Czy klienci mogą zadłużeni w szwajcarskiej walucie mogą dochodzić swoich praw w sądzie?... więcej w portalu Money.pl

Jak rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni kupującego?

There are no translations available.

30.10.2014

Prawo własności stanowi jedną z najmocniej zakorzenionych w świadomości społecznej instytucji prawa, a także jedną z centralnych instytucji całego systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność jego ochrony znajduje przecież swoje odzwierciedlenie już w przepisach Konstytucji RP (art. 21 ust. 1). Niekiedy zatem niezrozumiałym wydać się może obowiązywanie regulacji prawnych umożliwiających nabycie prawa własności, mimo iż zbywająca je osoba nie była uprawniona do rozporządzania rzeczą. Jedną z takich wyjątkowych instytucji prawnych stanowi rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która ochrania nabycie prawa własności nieruchomości, od osoby ujawnionej w treści księgi wieczystej, jednakże nie będącej jej rzeczywistym właścicielem... więcej w portalu Money.pl

Hipoteka przymusowa na kilku nieruchomościach dłużnika

There are no translations available.

24.10.2014

Co do zasady niedopuszczalne jest obciążenie jedną hipoteką przymusową kilku nieruchomości dłużnika. Po pierwsze, wynika to wprost z treści art. 1111 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Po drugie, taki wniosek można pośrednio wyprowadzić z treści zasady szczegółowości hipoteki (art. 65 u.k.w.i h.), która przed dokonaniem wpisu wymaga od wnioskodawcy zindywidualizowania obciążanej nieruchomości... więcej w Money.pl

Opłata adiacencka - kiedy trzeba zapłacić?

There are no translations available.

02.10.2014

Gmina wybudowała drogę dojazdową do twojej posesji? Musisz za to zapłacić. Opłata adiacencka nakładana jest wtedy, gdy wskutek przeprowadzonej przez gminę inwestycji lub podziału nieruchomości jej wartość wzrosła. Radca prawny Marta Jas-Baran wyjaśnia problemy związane z opłatą adiacencką... więcej w portalu Money.pl

Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane - czym się różnią?

There are no translations available.

24.07.2014

Dokonanie rozróżnienia między umową o dzieło, a umową o roboty budowlane ma w praktyce niezwykle istotne znaczenie, szczególnie w sporach o wynagrodzenie z tytułu zapłaty za wykonane roboty. Ustalenie właściwego charakteru prawnego umowy będzie nierzadko przesądzać o możliwości dochodzenia roszczeń... więcej w portalu Money.pl

Umowa darowizny nieruchomości - jakie są jej skutki?

There are no translations available.

15.07.2014

W sytuacji, gdy własność nieruchomości ma zostać przeniesiona na innego członka rodziny, wówczas zazwyczaj pierwszym pomysłem rozporządzającego jest jej darowanie. Należy jednak rozważyć, czy umowa darowizny jest optymalną formą przeniesienia własności... więcej w portalu Money.pl

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

There are no translations available.

28.04.2014

Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest likwidacja stanowiska pracy. Przyczynę tę kwalifikuję się, jako przyczynę podstawową wypowiedzenia, zasadniczo leżącą po stronie pracodawcy i niewynikającą z przyczyn leżących po stronie pracownika. Podkreślić jednak należy, że w przypadku zwolnień indywidualnych, przyczyna leżąca po stronie pracodawcy musi być przyczyną wyłączną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę... więcej w portalu Money.pl

Zasiłek celowy nie może być formą odszkodowania

There are no translations available.

27.02.2014

W Polsce, średnio raz na kilka lat mamy do czynienia z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, do których zaliczyć można powodzie, huragany, trąby powietrzne, gradobicia, a także deszcze nawalne. Nie wszystkie z tych zjawisk powodują tak ogromne zniszczenia jak powódź tysiąclecia w 1997 roku, jednakże każde z nich wiąże się z wyrządzaniem szkód w naszych majątkach. Temat pozostaje aktualny, zwłaszcza w odniesieniu do wydarzeń sprzed dwóch miesięcy kiedy to orkan Ksawery pustoszył województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie. W tych trudnych sytuacjach życiowych, kiedy człowiek traci często dorobek całego życia, naprzeciw wychodzi państwo, które oferuje nam zasiłek celowy... więcej w portalu Money.pl

Czy wady mogą być przyczyną odmowy odbioru robót budowlanych

There are no translations available.

26.01.2014

Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W świetle przytoczonego przepisu nie powinien budzić wątpliwości zasadniczy obowiązek inwestora odbioru robót budowlanych. Problemy powstają jednak w sytuacjach, w których roboty budowlane wykazują wady. W takim przypadku pojawia się pytanie, czy inwestor jest nadal zobowiązany do odbioru robót... więcej w portalu Money.pl

Kary umowne- czy można je kumulować?

There are no translations available.

01.10.2013

Strony zawierając umowę pragną jak najobszerniej zabezpieczyć swoje interesy. Jednym ze środków służących temu celowi jest kara umowna. Strony chętnie sięgają do tej instytucji, często bardzo szeroko określając zakres odpowiedzialności strony przeciwnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W praktyce można nierzadko spotkać przypadki, gdzie strony przewidują w umowie kary umowne za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie kontrahenta oraz za opóźnienie w wykonaniu umowy.... więcej w portalu Money.pl

Ochrona miejsc pracy - co daje firmom nowa ustawa?

There are no translations available.

25.11.2013

Dnia 21 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 11 października o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (opublikowana w dniu 06.11.2013 r., Dz.U. 2013, poz. 1291). Ustawa ta zastąpi ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Nowa ustawa znacząco różni się od swojej poprzedniczki z 2009 r. przede wszystkim tym, że nie zawiera przepisów dotyczących łagodzenia rygorów zawierania kolejnych umów na czas określony czy  elastycznego rozliczania czasu pracy... więcej w portalu Money.pl

Potrącenie wierzytelności - co zrobić by było skuteczne?

There are no translations available.

31.07.2013

Instytucja potrącenia istnieje w Kodeksie cywilnym od zawsze, jednakże mimo upływu lat i praktyki stosowania nadal może wzbudzać wątpliwości. Wskutek potrącenia wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej z datą wsteczną, tj. od momentu, kiedy potrącenie stało się możliwe... więcej w portalu Money.pl

Przyjęcie spadku - jakie konsekwencje finansowe powoduje?

There are no translations available.

28.08.2013

Otrzymanie spadku kojarzy się większości ludzi z korzyścią majątkową. Mało kto zdaje sobie sprawę, że dziedziczenie pociąga za sobą dla spadkobierców konkretne koszty związane m.in. z przeprowadzeniem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, zapłaceniem podatku od spadku, bądź też - w określonych przypadkach - podatku dochodowego, nie wspominając już o kwestiach związanych ze spłatą ewentualnych odziedziczonych długów... więcej w portalu Money.pl

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Co i kiedy należy złożyć?

There are no translations available.

 

28.06.2013

30 czerwca mija termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 dla jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na mocy zaś art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na złożenie we właściwym rejestrze sądowym odpowiednich dokumentów... więcej w portalu Money.pl

Zwrot kosztów za czynności w postępowaniu przedsądowym

There are no translations available.

19.06.2013

Wypadki powodujące uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia często spotykają osoby, które nie mają dostatecznej wiedzy, pozwalającej na skuteczne uzyskiwanie świadczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty. Należy zatem zadać pytanie, czy osoby takie mogą odzyskać koszty poniesione na czynności wykonywane w ich imieniu przez profesjonalnego pełnomocnika?... więcej w portalu Money.pl

Kupno mieszkania - jaką umowę podpisać z deweloperem?

There are no translations available.

29.04.2013

Nabywcy mieszkań niejednokrotnie kupując mieszkanie stoją przed dylematem zawarcia umowy z deweloperem w formie umowy przedwstępnej, bądź rezerwacyjnej lub też umowy deweloperskiej. Nie bez znaczenia zarówno dla kupującego jak i dewelopera pozostają koszty sporządzania takich umów. Tymczasem istotną z punktu widzenia nabywcy pozostaje ochrona jego interesów. Ochrona praw nabywcy nabiera szczególnego znaczenia już na wstępnym etapie tzw. ciągu mów prowadzącego do nabycia własności nieruchomości. ... więcej w portalu Money.pl

Monitoring wideo pracowników. Kiedy wolno go wprowadzić?

There are no translations available.

08.03.2013

Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia pracodawcom kontrolowanie pracowników w szerokim zakresie. Jednakże, nie wszystkie sposoby kontroli stosowane przez firmy są dopuszczalne przez prawo lub też jako dopuszczalne podlegają licznym ograniczeniom wynikającym z przepisów. Obecne ustawodawstwo polskie nie reguluje wprost kompleksowo zagadnienia monitoringu wizyjnego pracowników w miejscu pracy ... więcej w portalu Money.pl

Podatek od zadośćuczynienia. Kiedy trzeba płacić?

There are no translations available.

22.01.2013

Coraz szersza a zarazem powszechniejsza wiedza na temat roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach powoduje, że rośnie liczba osób uzyskujących różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Praktyka wskazuje na częstą dezorientację świadczeniobiorców odnośnie konieczności zapłaty podatku z tytułu zadośćuczynienia, zwrotu utraconych korzyści czy chociażby ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń ... więcej w portalu Money.pl

Zadośćuczynienie pieniężne za ból i cierpienie

There are no translations available.

26.11.2012

Każdy ulega wypadkom albo staje się uczestnikiem zdarzeń, za które nie ponosi odpowiedzialności ani winy. Zdarzenia te mogą powodować rozstrój zdrowia, obrażenia ciała czy też poczucie krzywdy odczuwane w sposób subiektywny. Czy w przypadku doznania obrażeń ciała i rozstroju zdrowia nie z naszej winy przysługuje roszczenie, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości ... więcej w portalu Money.pl

Niedoubezpieczenie jako niedozwolona klauzula umowna

There are no translations available.

07.11.2012

Ogromna fala zniszczeń i katastrof naturalnych w ostatnich latach ujawniła nowe mankamenty dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych - pomniejszanie odszkodowania o tzw. niedoubezpieczenie. Niedoubezpieczenie to sytuacja, gdy klient ubezpieczając dom zakłada, że jego odtworzenie/odbudowanie kosztuje 200 tys. zł, a faktycznie koszt ten wynosi 300 tys. zł. W istocie zatem budynek jest niedoubezpieczony w 1/3 kosztów jego odtworzenia w stanie nowym... więcej w portalu Money.pl

Obowiązki informacyjne spółki. Co grozi za niedopełnienie?

There are no translations available.

25.09.2012

Nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) wprowadziła szerokie zmiany przepisów postępowania cywilnego. Dotykają one przede wszystkim procedowania przed sądem i sposobu przeprowadzania dowodów, jednak szereg nowych regulacji dotyczy także innych przepisów postępowania cywilnego, w tym instytucji zamieszczonych w części IV kodeksu dotyczącego postępowania egzekucyjnego... więcej w portalu Money.pl

Jakie działania przedsiębiorców stanowią czyn nieuczciwej konkurencji?

There are no translations available.

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, które działania mieszczą się w granicach uczciwej konkurencji, a które te granice przekraczają. Przedsiębiorcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) powinni wykonywać działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji ... Więcej w portalu Skarbiec.biz

Wielowarstwowy system regulacji prawnej spółki komandytowo-akcyjnej

There are no translations available.

03.08.2012

Doradcy podatkowi, prawnicy, ekonomiści powodów wzrostu popularności spółki komandytowo-akcyjnej upatrują przede wszystkim w korzystnych rozwiązaniach podatkowych. Obserwując w ostatnim czasie jak kształtują się tendencje dotyczące wyboru formy działalności gospodarczej przez podmioty zakładające lub organizujące działalność gospodarczą, spółka komandytowo-akcyjna zaczyna cieszyć się bardzo dużą popularnością i często brana jest pod uwagę przy tworzeniu rozbudowanych struktur kapitałowych... więcej w portalu Skarbiec.biz

Równoważność w przetargach publicznych

There are no translations available.

16.07.2012

Zagadnienie równoważności w kontekście przetargów publicznych pojawia się obecnie często, jednakże pojęcie to bywa równie często opacznie, a nadto nazbyt rozszerzająco rozumiane. Pojęcie równoważności w ustawie z 29 stycznia 2004 roku (t.j. - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej: uPZP) wymieniane jest w dwóch miejscach ... więcej w portalu Money.pl

Odstąpienie od umowy deweloperskiej. Kiedy możliwe?

There are no translations available.

11.07.2012

Obowiązująca od 29 kwietnia 2012 r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377 - dalej u.o.p.n.) w znaczny sposób zawęziła możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej przez jej strony. Wpływa to niewątpliwie na zwiększenie ochrony klientów firm deweloperskich, jednak tylko wówczas, gdy klienci ci mają pełną świadomość rzeczywistej treści zawieranej umowy i konsekwencji z tej treści wynikających. Z jednej strony ustawa niweluje całkowicie dowolność deweloperów w procesie ustalania możliwych przyczyn odstąpienia od umowy, a więc przyczyny i terminy odstąpienia są określone w sposób, który wyklucza możliwość ... więcej w portalu Money.pl

Problemy z definicją budowli w prawie podatkowym

There are no translations available.

10.05.2012

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (upol), jako jeden z obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wskazuje budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, definiując ją jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. Opodatkowaniu podlega także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym ... więcej w portalu Money.pl

Po nowelizacji udział adwokata w procesie koniecznością?

There are no translations available.

29.03.2012

3 maja 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szerokie zmiany przepisów procedury cywilnej. W założeniach nowelizacja ma na celu uproszczenie nie tylko postępowaniach w sprawach gospodarczych, lecz całego postępowania procesowego. Co to oznacza dla profesjonalnych pełnomocników? Czy ich rola w postępowaniu zmieni się? Na pytanie te należy odpowiedzieć pozytywnie, jednak wbrew pozorom rola pełnomocnika procesowego w postępowaniu zwiększy się, a nawet udział radcy prawnego czy też adwokata w sporze stanie się w wielu przypadkach koniecznością... więcej w portalu Money.pl

Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane. Kiedy możliwa?

There are no translations available.

21.02.2012

Spór dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia jest jednym z najczęściej powstających przy realizacji umowy o roboty budowlane. Proces budowlany przebiega dynamicznie, w większości przypadków niemożliwym jest wcześniejsze przewidzenie wszystkich okoliczności mających wpływ na rozmiar i zakres prac.... więcej w portalu Money.pl

Nowe zasady rejestracji spółki z o.o.

There are no translations available.

Nowa procedura zawiązania i rejestracji spółki z o.o. stanowi odpowiedź na potrzebę postępującej elektronizacji obrotu gospodarczego oraz ma na celu zmniejszenie kosztów, a także usprawnienie i przyspieszenie procesu rejestracji spółki. W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych, wprowadzone ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92 poz. 531), ustanawiające nową dodatkową procedurę zawiązania i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wprowadzenie określonego wzorca-umowy na formularzu S-24... Wiecej w portalu Skarbiec.biz

Seite 1 von 2