Our Publications

Zmiany w prawie budowlanym 2019 - cz. I

There are no translations available.

08.2019 r.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało kolejny pakiet zmian w prawie budowlanym. Zmiany są kontynuacją pomysłu, który dojrzewa od kilkunastu lat, to jest pomysłu utworzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zmiany w zakresie procedur stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę skomentuje adw. Jakub Michalski

Więcej w portalu: www.inzynierbudownictwa.pl - stwierdzenie nieważności decyzji

na podstawie: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 7, lipiec 2019

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

There are no translations available.

07.2017 r.

Niezależnie czy praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umowy zlecenia, od 2017 roku należy pamiętać o korzystnych zmianach w prawie pracy. Więcej w wywiadzie przeprowadzonym z radcą prawnym Martą Jas-Baran:

Zmiany w prawie pracy 2017 - Babyonline.pl

UE chce znieść wizy dla obywateli Ukrainy. Polskie przepisy powinny zostać uproszczone

There are no translations available.

11.2016 r.

Jeśli polityka Unii Europejskiej da zielone światło dla liberalizacji przepływu cudzoziemców, głównie z Ukrainy, a procedura krajowa w zakresie wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie uproszczona, to przed polskimi przedsiębiorcami może pojawić się problem, z którym nie będą sobie w stanie poradzić. Więcej w artykule:

UE chce znieść wizy dla obywateli Ukrainy. Polskie przepisy powinny zostać uproszczone - Money.pl

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Co zmieni się w 2017 roku?

There are no translations available.

10.2016 r.

Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt zakłada zwiększenie ochrony pracownika, będącego cudzoziemcem przed niskim wynagrodzeniem oraz przewiduje eliminację zezwoleń na pracę pozyskiwanych dla pozoru lub innego celu niż rzeczywiste wykonywanie pracy. Omawiany dokument w obecnym brzmieniu budzi jednak szereg interpretacyjnych wątpliwości, o czym więcej w poniższym artykule:

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - artykuł w Money.pl

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców

There are no translations available.

09.2016 r.

W sejmowych ławach pojawiły się dwa konkurencyjne projekty ustaw wpływające na zmianę rozkładu ryzyka finansowego w procesie budowlanym. W jaki sposób wpłynie to na sytuację inwestorów i podwykonawców oraz czy ustawodawca znacząco przyczyni się do ograniczenia tytułowej solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie, dowiecie się Państwo z poniższego artykułu mec. Marty Jas – Baran.

Więcej w portalu: www.inzynierbudownictwa.pl - ograniczenie solidarnej odpowiedzialności

na podstawie: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 9, wrzesień 2016, s. 22 – 26.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Rewolucyjna zmiana klauzuli zmian umowy

There are no translations available.

08.2016 r.

28 lipca 2016 roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: uPZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1020). Ustawa ta dokonuje m.in. implementacji dyrektywy zamówieniowej 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku, której termin wdrożenia mijał w kwietniu 2016 r. Ustawa nowelizująca wprowadziła liczne i daleko idące zmiany. Jedną z najdalej idących, a wręcz rewolucyjnych, jest zmiana w zakresie tzw. klauzuli zmian umowy czyli art. 144 uPZP.

Więcej w portalu Money.pl

Abuzywność zapisów umownych w bankowych kredytach frankowych

There are no translations available.

06.2016

Walka frankowiczów z bankami trwa. W tle telewizyjnych debat i gorączki manifestacji na salach sądowych rozstrzygane są sprawy tych, którzy na kompleksowe rozwiązania ustawodawcy czekać już nie mogą. W sukurs frankowiczom przychodzi Rzecznik Finansowy, który coraz częściej wspiera uczestników rynku swoim „istotnym poglądem” kierowanym do sądu i występuje do banków z szeregiem interwencji.

Więcej w portalu Money.pl

Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?

There are no translations available.

05.2016

Często wierzyciele chcąc zmobilizować dłużników do uregulowania wymagalnych zobowiązań decydują się na dokonanie wpisu informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, bądź też innego z czterech funkcjonujących obecnie na rynku rejestrów dłużników.

więcej w Money.pl

Zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia za pracę. Co z kwotą wolną od zajęcia?

There are no translations available.

04.2016

W ostatnim czasie coraz częstsze są przypadki, gdy komornicy prowadząc egzekucję przeciwko dłużnikom, równocześnie z zajęciem wynagrodzenia u pracodawcy, zajmują rachunek bankowy, na który przekazywana jest kwota stanowiąca część wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń przez pracodawcę, co prowadzi także do egzekucji pozostałej wolnej od zajęcia części wynagrodzenia. Egzekucja prowadzona jest więc podwójnie. Jednoczesne zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego powoduje nierzadko pozbawienie dłużnika jakichkolwiek dochodów.

więcej w portalu Money.pl

Co zmieni nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

There are no translations available.

04.2016

19. maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893 - dalej jako ustawa). Mimo sporej objętości tego aktu normatywnego, należy ocenić, że jedynie jego część wpłynie w sposób szczególny na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w konsekwencji umożliwi bardziej skuteczną egzekucję należności przez ich wierzycieli.

Więcej w portalu Money.pl

Przyspieszone postępowanie układowe. Jakie wynogi musi spełnić dłużnik?

There are no translations available.

03.2016

1 stycznia 2016 roku weszła w życie długo oczekiwana przez przedsiębiorców ustawa Prawo restrukturyzacyjne uchwalona przez Sejm 15 maja 2015 r. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, intencją ustawodawcy było wprowadzenie instrumentów umożliwiających skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, w konsekwencji czego pozwalałoby to na uniknięcie jego likwidacji. Podkreślić bowiem należy, iż praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że bardzo często bardziej opłacalnym dla wierzycieli jest utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika na rynku aniżeli ogłoszenie jego upadłości.

Więcej w portalu Money.pl


Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Co z likwidacją firmy?

There are no translations available.

01.2016

Wspólnik dwuosobowej spółki jawnej po śmierci drugiego wspólnika zamierzał zlikwidować firmę. W związku z tym złożył wniosek o wpis likwidacji w rejestrze przedsiębiorców składając formularz KRS-Z61 wraz z odpowiednimi załącznikami: formularze RG-1, ZPA, ZFA, NIP-2 wraz z pełnomocnictwem, NIP-D, NIP-B, NIP-C oraz NIP-2/A, a także akt zgonu zmarłego wspólnika. Sąd postanowił odmówić wpisu likwidacji do rejestru przedsiębiorców, gdyż jeden z zapisów umowy spółki stanowił, że "w razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu”.

Więcej w portalu Money.pl

Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy

There are no translations available.

11.2015

Przymusowy wykup akcji, czyli tzw. squeeze out - to instytucja uregulowana w Kodeksie spółek handlowych, pozwalająca akcjonariuszom większościowym, mającym odpowiednio wysoki udział kapitałowy w spółce, na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Skuteczne sfinalizowanie procesu wykupu akcji w konsekwencji prowadzi do pozbawienia prawa własności posiadanych akcji i utraty statusu akcjonariusza. W jaki sposób akcjonariusz mniejszościowy może działać w celu ochrony swoich praw?

Więcej w portalu Money.pl

Afera Volkswagena. Czy można odzyskać całą wartość wadliwego samochodu?

There are no translations available.

11.2015

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiło się kilkadziesiąt artykułów prasowych dotyczących tzw. afery Volkswagena. Mimo tego, że problem spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem opinii publicznej, sprawą wydają się być bardziej zainteresowane kancelarie prawne szykujące się do sądowej batalii o odszkodowania dla swoich klientów, niż nawet sam Volkswagen Group Polska. Jak dotąd brak spójnych i jednoznacznych wytycznych odnośnie sposobu w jaki należy składać reklamację i pytania do dystrybutora. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak długo mają trwać zapowiedziane przez koncern naprawy.

więcej w Money.pl

Frankowicze biorą kolejny bank na celownik

There are no translations available.

10.2015

Pozew grupowy frankowiczów przeciwko Santander Consumer Bank ma trafić do sądu do końca października. Kredytobiorcy podważają klauzulę waloryzacyjną oraz sposób ustalania oprocentowania.

Grupa 55 osób, która zapewne jeszcze wzrośnie, pozywa zbiorowo Santander Consumer Bank, domagając się m.in. uznania za nieważną klauzuli waloryzacyjnej. Przekonują oni, że zapewniała ona bankowi dowolność w zakresie stosowania kursów przeliczeń waluty, gdyż korzystał on z kursów z tabeli banku, ale w umowach nie określił zasad ich ustalania. W konsekwencji kredytobiorcy podważają rachunkowy zapis ich zadłużenia w CHF

więcej w portalu Money.pl

Pozew zbiorowy przeciwko Santanderowi. Kolejne banki zaskarżone przez frankowiczów

There are no translations available.

10.2015

Kolejny bank musi szykować się na spór sądowy z frankowiczami. Walczyć o pieniądze chcą klienci Santandera. Ich zdaniem bank błędnie naliczał oprocentowanie kredytów oraz źle stosował klauzulę waloryzacyjną. Straty mają sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli bank przegra, zwrócić będzie musiał nawet kilka milionów złotych. Problemy mogą mieć też Getin, Millennium, BPH i BZ WBK. Ich sprawą zajmie się UOKiK.

55 osób liczy grupa, która szykuje się do złożenia pozwu zbiorowego przeciw Santanderowi. Kredyty we franku zaciągnęli w latach 2004-06.

- Chcemy złożyć go jak najszybciej. Mieliśmy nawet więcej chętnych, ale ostatecznie część zdecydowała się indywidualnie pójść do sądu. Ich sprawy są już w toku. Zależy nam na czasie, bo zdajemy sobie sprawę, że wrocławskie sądy są obłożone i taki proces może trwać nawet kilka lat. Pokazuje to przypadek pozwu grupowego mBanku - mówi money.pl Agnieszka Sobczyk, radca prawna z kancelarii K&L Legal Granat i Wspólnicy...

więcej w Money.pl

Obowiązek wykonawcy robót budowlanych informowania inwestora o przeszkodach w realizacji

There are no translations available.

07.2015

Strony umowy o roboty budowlane, to jest inwestor/zamawiający oraz wykonawca, zobowiązane są do wzajemnego współdziałania. Obowiązek ten został skonkretyzowany w art. 651 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)1. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 7/8, lipiec 2015, s. 23-26.

Ogólne zapisy w umowie kredytowej nieuczciwe. Przełomowy wyrok?

There are no translations available.

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał, że umożliwienie bankowi zmieniania oprocentowania kredytu z powodu "wystąpienia istotnych zmian na rynku finansowym" może zostać uznane za nieuczciwą klauzulę. Czy precedensowa decyzja pomoże polskim kredytobiorcom? Zdania prawników są w tej sprawie podzielone. – To kolejne rozstrzygnięcie, które konsument może wykorzystać w sporze z bankami – uważa Agnieszka Sobczyk, radca prawny z L&K Legal.
więcej w portalu Money.pl

Our Publications

16.04.2015 r.

Klient zamierzał przeznaczyć kredyt na spłatę zobowiązań oraz bieżącą działalność firmy w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Oprócz zawarcia umowy kredytowej, obowiązany był złożyć również wniosek o otwarcie rachunku bankowego dla firm, gdyż został poinformowany, że spłata na rachunku nie może następować w inny sposób. W jednym z zapisów umowy kredytowej postanowiono, iż w zakresie nią nieuregulowanym, stosuje się postanowienia obowiązującego "Regulaminu kredytowania" przedsiębiorców, stanowiącego integralną część umowy, jak również postanowienia obowiązującego "Regulaminu konta" dla firm oraz przepisy prawa polskiego. Klient otrzymał również "Tabelę opłat i prowizji"...

więcej w portalu Money.pl

Zmiany w prawie spadkowym. Kogo będą dotyczyć ?

There are no translations available.

20.03.2015

Prawdopodobnie już w IV kwartale 2015 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące prawa

spadkowego. Co się zmieni i kogo tyczyć będą zmiany?...

więcej w portalu Money.pl

Projekt zmian w prawie budowlanym - uwagi

There are no translations available.

01.2015

Z ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, nad którym w dniu 4  grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 1, styczeń 2015, s. 30-32.

Artykuł

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych


innych ustaw, nad którym w dniu 4 grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.

Kredyt we frankach - nieuniknione pozwy zbiorowe?

There are no translations available.

19.01.2015

Ostatnie sygnały i publikacje oraz kilka orzeczeń sądowych w sprawach kredytów frankowych wstrząsnęły opinią publiczną i otworzyły rynek spekulacji . Czy klienci mogą zadłużeni w szwajcarskiej walucie mogą dochodzić swoich praw w sądzie?... więcej w portalu Money.pl

Jak rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni kupującego?

There are no translations available.

30.10.2014

Prawo własności stanowi jedną z najmocniej zakorzenionych w świadomości społecznej instytucji prawa, a także jedną z centralnych instytucji całego systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność jego ochrony znajduje przecież swoje odzwierciedlenie już w przepisach Konstytucji RP (art. 21 ust. 1). Niekiedy zatem niezrozumiałym wydać się może obowiązywanie regulacji prawnych umożliwiających nabycie prawa własności, mimo iż zbywająca je osoba nie była uprawniona do rozporządzania rzeczą. Jedną z takich wyjątkowych instytucji prawnych stanowi rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która ochrania nabycie prawa własności nieruchomości, od osoby ujawnionej w treści księgi wieczystej, jednakże nie będącej jej rzeczywistym właścicielem... więcej w portalu Money.pl

Hipoteka przymusowa na kilku nieruchomościach dłużnika

There are no translations available.

24.10.2014

Co do zasady niedopuszczalne jest obciążenie jedną hipoteką przymusową kilku nieruchomości dłużnika. Po pierwsze, wynika to wprost z treści art. 1111 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Po drugie, taki wniosek można pośrednio wyprowadzić z treści zasady szczegółowości hipoteki (art. 65 u.k.w.i h.), która przed dokonaniem wpisu wymaga od wnioskodawcy zindywidualizowania obciążanej nieruchomości... więcej w Money.pl

Opłata adiacencka - kiedy trzeba zapłacić?

There are no translations available.

02.10.2014

Gmina wybudowała drogę dojazdową do twojej posesji? Musisz za to zapłacić. Opłata adiacencka nakładana jest wtedy, gdy wskutek przeprowadzonej przez gminę inwestycji lub podziału nieruchomości jej wartość wzrosła. Radca prawny Marta Jas-Baran wyjaśnia problemy związane z opłatą adiacencką... więcej w portalu Money.pl

Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane - czym się różnią?

There are no translations available.

24.07.2014

Dokonanie rozróżnienia między umową o dzieło, a umową o roboty budowlane ma w praktyce niezwykle istotne znaczenie, szczególnie w sporach o wynagrodzenie z tytułu zapłaty za wykonane roboty. Ustalenie właściwego charakteru prawnego umowy będzie nierzadko przesądzać o możliwości dochodzenia roszczeń... więcej w portalu Money.pl

Umowa darowizny nieruchomości - jakie są jej skutki?

There are no translations available.

15.07.2014

W sytuacji, gdy własność nieruchomości ma zostać przeniesiona na innego członka rodziny, wówczas zazwyczaj pierwszym pomysłem rozporządzającego jest jej darowanie. Należy jednak rozważyć, czy umowa darowizny jest optymalną formą przeniesienia własności... więcej w portalu Money.pl

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

There are no translations available.

28.04.2014

Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest likwidacja stanowiska pracy. Przyczynę tę kwalifikuję się, jako przyczynę podstawową wypowiedzenia, zasadniczo leżącą po stronie pracodawcy i niewynikającą z przyczyn leżących po stronie pracownika. Podkreślić jednak należy, że w przypadku zwolnień indywidualnych, przyczyna leżąca po stronie pracodawcy musi być przyczyną wyłączną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę... więcej w portalu Money.pl

Zasiłek celowy nie może być formą odszkodowania

There are no translations available.

27.02.2014

W Polsce, średnio raz na kilka lat mamy do czynienia z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, do których zaliczyć można powodzie, huragany, trąby powietrzne, gradobicia, a także deszcze nawalne. Nie wszystkie z tych zjawisk powodują tak ogromne zniszczenia jak powódź tysiąclecia w 1997 roku, jednakże każde z nich wiąże się z wyrządzaniem szkód w naszych majątkach. Temat pozostaje aktualny, zwłaszcza w odniesieniu do wydarzeń sprzed dwóch miesięcy kiedy to orkan Ksawery pustoszył województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie. W tych trudnych sytuacjach życiowych, kiedy człowiek traci często dorobek całego życia, naprzeciw wychodzi państwo, które oferuje nam zasiłek celowy... więcej w portalu Money.pl

Czy wady mogą być przyczyną odmowy odbioru robót budowlanych

There are no translations available.

26.01.2014

Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W świetle przytoczonego przepisu nie powinien budzić wątpliwości zasadniczy obowiązek inwestora odbioru robót budowlanych. Problemy powstają jednak w sytuacjach, w których roboty budowlane wykazują wady. W takim przypadku pojawia się pytanie, czy inwestor jest nadal zobowiązany do odbioru robót... więcej w portalu Money.pl

More Articles...

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »