Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

There are no translations available.

Niewypłacalność dłużnika jest przyczyną pokrzywdzenia wierzycieli, które powstaje na skutek takiego stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie ich zaspokojenia. Więcej w Portalu Money.pl