Kto może mieć pełnomocnictwo do kierowania budową

There are no translations available.

Pozew zbiorowy a koszty procesu i pełnomocnikaZagadnienie to zakreślić można jeszcze ogólniej - czy samodzielny uczestnik procesu budowlanego, którym zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego jest inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót, może ustanowić dla siebie zastępstwo? Więcej w Portalu Money.pl