Skreślenie ucznia z listy. Kiedy jest uzasadnione?

There are no translations available.

Do uprawnień dyrektora szkoły, przewidzianych wprost w przepisach prawnych, należą m.in. te działania, które dotyczą kwestii skreślenia ucznia z listy uczniów. Sprawa zdaje się nie budzić większych wątpliwości z tego względu, że niewątpliwie chodzi tu o wywołanie skutku w postaci pozbawienia statusu ucznia. Oczywiście, aby możliwe było podjęcie takiego działania, muszą zostać najpierw spełnione określone przez prawo przesłanki... Wiecej w portalu Money.pl