Podatek od zadośćuczynienia. Kiedy trzeba płacić?

There are no translations available.

22.01.2013

Coraz szersza a zarazem powszechniejsza wiedza na temat roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach powoduje, że rośnie liczba osób uzyskujących różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Praktyka wskazuje na częstą dezorientację świadczeniobiorców odnośnie konieczności zapłaty podatku z tytułu zadośćuczynienia, zwrotu utraconych korzyści czy chociażby ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń ... więcej w portalu Money.pl