Projekt zmian w prawie budowlanym - uwagi

There are no translations available.

01.2015

Z ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, nad którym w dniu 4  grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 1, styczeń 2015, s. 30-32.

Artykuł

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych


innych ustaw, nad którym w dniu 4 grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.