Contract LawW ramach tej dziedziny prawa oferujemy Państwu następujące usługi:

- przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów (takich jak np. umowa sprzedaży, pożyczki, najmu, dzierżawy, o dzieło, spedycji, przewozu, zlecenia, umowa deweloperska),

- konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,

- przygotowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego klienta,

- świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji, a także przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów.