Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

 
 
 
 
Waluta kredytu 
 
 


 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu (50-374 Wrocław) przy ulicy Norwida 22/4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od banku w związku z zawartymi przez te osoby umowami kredytu hipotecznego dla osób fizycznych waloryzowanych kursem CHF (EURO). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu (50-374 Wrocław) na rzecz tej osoby.