Pozew zbiorowy - w jakich sprawach można go złożyć?

Pozew zbiorowy - w jakich sprawach można go złożyć?Pozew zbiorowy - w jakich sprawach można go złożyć?Co najmniej 10 osób może wnieść pozew do sądu na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Muszą one być jednak oparte na takiej samej podstawie faktycznej. Co to oznacza? Więcej w Portalu Money.pl