Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Niewypłacalność dłużnika jest przyczyną pokrzywdzenia wierzycieli, które powstaje na skutek takiego stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie ich zaspokojenia. Więcej w Portalu Money.pl