Dlaczego Spółka Europejska nie spotkała się z uznaniem polskiego rynku?

W ramach rozrastających się struktur Unii Europejskiej powstanie nowej, ponadnarodowej formy działalności gospodarczej - spółki europejskiej - wydawało się mieć przełomowe znaczenie dla europejskiego i polskiego przedsiębiorcy. Więcej w portalu Skarbiec.biz