Wady ustawy deweloperskiej. Za mało swobody w umowach?

.W przyszłym roku (29 kwietnia) wejdzie w życie ustawa z 16 września 2001 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Należy jednak podkreślić, że brak wystarczająco długiej uprzedniej debaty publicznej przed przygotowaniem projektu ustawy deweloperskiej, bezsprzecznie wpłynął na jakość proponowanych rozwiązań prawnych... Wiecej w portalu Money.pl