Zespół Kancelarii

Nasz zespół składa się z młodych, ambitnych i zaangażowanych radców prawnych, adwokatów oraz prawników, których cechuje wysoka kultura osobista, profesjonalizm, skuteczność, komunikatywność oraz odpowiedzialność.


W skład naszego zespołu wchodzą:

Krzysztof Granat - wspólnik zarządzający, radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2003 r. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych od pozyskania nieruchomości aż do procedur administracyjnych dopuszczających inwestycję do użytkowania, w tym w prawie budowlanym, prawie kontraktów inwestycyjnych, prawie zamówień publicznych oraz w prawie spółek. Mecenas Granat posiada bogate doświadczenie przy obsłudze prawnej kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych zarówno dla największych firm budowlanych na dolnośląskim i ogólnopolskim rynku, jak i dla największych zamawiających publicznych. W ramach doradztwa pomaga zarówno wykonawcom, biurom projektowym jak i zamawiającym na każdym etapie realizacji inwestycji - od pozyskania i formalnoprawnego przygotowania nieruchomości, poprzez reprezentację w Zespole Arbitrów i Krajowej Izbie Odwoławczej, aż do procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie i wyposażaniem obiektów, a także reprezentacją w sporach sądowych, w tym z podwykonawcami. Doradza również wielu spółkom, w tym zagranicznym spółkom w procesie rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, problematyki procesu inwestycyjnego i zamówień publicznych. Mecenas Granat posługuje się biegle językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Agnieszka Sobczyk - wspólnik, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić ją o szerokie umiejętności praktyczne. Przez pięć lat sprawowała różne funkcje w bankowości. Wówczas poznała ład korporacyjny międzynarodowych instytucji, współtworzyła procedury wewnętrzne,  współpracowała z rożnymi departamentami oraz reprezentowała bank w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych. Brała także udział w szeregu szkoleń , w tym szkoleń managerskich. W tym czasie uzyskała też Europejski Certyfikat Bankowca - European Foundation Certificate in Banking, który jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez EBTN (European Banking & Financial Services Training Association) oraz stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów ZBP. Niezależnie od tego, przez ponad 2 lata prowadziła szkolenia dla administracji publicznej, doradzała dla j.s.t. i spółek informatycznych, prowadziła postępowania w ramach ustawy o zasadach polityki rozwoju. Przez prawie 3 lata była związana z branżą odszkodowawczą. Jako radca prawny, a potem Dyrektor Departamentu Prawnego, prowadziła i nadzorowała proces odszkodowawczy dla klientów spółki na etapie przedsądowym i sądowym. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań majątkowych, w szczególności popowodziowych oraz szkodach osobowych. Dzięki temu pogłębiła wiedzę z zakresu prawa budowlanego i prawa ubezpieczeniowego (w tym czasie ukończyła też Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Uniwersytecie Wrocławskim). Prowadziła ponad 200 sporów sądowych z zakresu robót remontowo - budowlanych. Z powodzeniem prowadzi obsługę firm budowlanych i zamawiających w tej branży. Niezależnie od powyższych obowiązków prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców i reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym. Nadto przygotowuje i opiniuje umowy, wdraża rozwiązania podnoszące efektywność pracy oraz prowadzi audyty prawne spółek.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Agnieszka Słowińska, wspólnik, radca prawny

Wpisana na listę radców pranych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z renomowanych kancelarii radcy prawnego w Brzegu, gdzie poszerzyła swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym, lokalowym, prawem pracy oraz prawem administracyjnym i handlowym. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego i bankowego. Posługuje się językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Aneta Chrzanowska, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Chicago-Kent College of Law. W swojej praktyce zawodowej zajmowała się obsługą procesów inwestycyjnych polegających na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznych wysokich napięć. Ponadto zajmowała się bieżącym doradztwem prawnym na rzecz największej we Wrocławiu spółki z sektora energetycznego, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną kontraktów z zakresu prawa budowlanego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów zagranicznych. Biegle włada językiem angielskim (w tym językiem angielskim prawniczym).

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Joanna Smalewska - Kirsch, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała jako general manager polskiego oddziału  wiodącej  spółki kapitałowej z sektora przemysłowego. W 2004 r. ukończyła aplikację radcowską, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze największych podmiotów gospodarczych w Polsce m.in. towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Pracowała na stanowiskach kierowniczych i jako in-house lawyer. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa spółek. Obsługuje głównie duże i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółki giełdowe. Świadczy kompleksową pomoc prawną klientom zarówno w ramach postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym jak i w ramach bieżącej obsługi korporacyjnej. Prowadziła kilkanaście tysięcy procesów sądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym, lokalowym i zamówień publicznych. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa gospodarczego, budowlanego i zamówień publicznych.

Obsługę prowadzi również w języku francuskim i angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Zbigniew Kopciowski, radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym i lokalowym. Obok sporów cywilnych, reprezentował strony w ramach prawa pracy, autorskiego, dóbr osobistych oraz występował jako obrońca przed Naczelną Izbą Lekarską. Pracował również jako referent prawny, a następnie kierownik kilkunastoosobowego zespołu odpowiadającego za egzekucję należności publicznoprawnych w północnej dzielnicy Krakowa. Świadczy kompleksową pomoc prawną klientom zarówno w ramach postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym jak i w ramach bieżącej obsługi korporacyjnej. Posługuje się językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Małgorzata Parnicka, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych, tworzeniem i rejestracją spółek, dochodzeniem odszkodowań. Zajmowała się również obsługą funduszy sekurytyzacyjnych oraz banków. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko osobom fizycznym i prawnym, w dochodzeniu wierzytelności korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie. Brała udział w przetargach na zakup portfeli wierzytelności. Ponadto jako profesjonalny pełnomocnik reprezentowała wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym, bankowym.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Kaja Białasik, radca prawny

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od stycznia 2017 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie praktyk i staży w łódzkich kancelariach zarówno adwokackich, jak i radcowskich. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym, w szczególności prawem spółek. Biegle włada językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Ilona Pytlak, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy we wrocławskich kancelariach zarówno adwokackich, jak i radcowskich oraz jako in-house lawyer w międzynarodowej grupie dewelopersko - budowlanej. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa gospodarczego, budowlanego oraz zamówień publicznych. Posługuje się językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Marta Ciesielska - Brzózka, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej świadczyła obsługę prawną na rzecz Uniwersytetu Opolskiego oraz pracowała jako pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Jakub Michalski, adwokat, of counsel

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Jest absolwentem studiów dziennych na kierunku "Prawo" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów dziennych na kierunku "Administracja" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia w zakresie prawa i polityki europejskiej na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Podatki - Doradztwo Podatkowe" na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był słuchaczem University of Cambridge na kierunku "Introduction to English and European Union Law", oraz Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował na stanowiskach kierowniczych w organach administracji rządowej, następnie jako in-house, poprzez pracę w jednej z firm doradczych Wielkiej Czwórki aż po pracę w kancelariach prawnych.
Niezależnie jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediatorem certyfikowanym Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, mediatorem stałym w sprawach cywilnych i gospodarczych z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediatorem karnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediatorem Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz mediatorem stałym Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Porozumieniu Rzeczoznawców BOMIS®-u.

W Kancelarii zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań karnych i karnych skarbowych.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Joanna Badowska, aplikant radcowski

Ukończyła studia stacjonarne prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W styczniu 2020 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży w kancelariach radcowskich oraz sądach. Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bartłomiej Lupa, prawnik

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Comparative Law School, prowadzoną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk i staży w kancelariach radcowskich oraz jednostkach prokuratury, dodatkowo uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Interesuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, cywilnym, budowlanym, a także postępowaniem administracyjnym.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.