Zespół Kancelarii

Nasz zespół składa się z młodych, ambitnych i zaangażowanych radców prawnych, adwokatów oraz prawników, których cechuje wysoka kultura osobista, profesjonalizm, skuteczność, komunikatywność oraz odpowiedzialność.


W skład naszego zespołu wchodzą:

Krzysztof Granat - wspólnik zarządzający, radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2003 r. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych od pozyskania nieruchomości aż do procedur administracyjnych dopuszczających inwestycję do użytkowania, w tym w prawie budowlanym, prawie kontraktów inwestycyjnych, prawie zamówień publicznych oraz w prawie spółek. Mecenas Granat posiada bogate doświadczenie przy obsłudze prawnej kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych zarówno dla największych firm budowlanych na dolnośląskim i ogólnopolskim rynku, jak i dla największych zamawiających publicznych. W ramach doradztwa pomaga zarówno wykonawcom, biurom projektowym jak i zamawiającym na każdym etapie realizacji inwestycji - od pozyskania i formalnoprawnego przygotowania nieruchomości, poprzez reprezentację w Zespole Arbitrów i Krajowej Izbie Odwoławczej, aż do procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie i wyposażaniem obiektów, a także reprezentacją w sporach sądowych, w tym z podwykonawcami. Doradza również wielu spółkom, w tym zagranicznym spółkom w procesie rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, problematyki procesu inwestycyjnego i zamówień publicznych. Mecenas Granat posługuje się biegle językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Agnieszka Sobczyk - wspólnik, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić ją o szerokie umiejętności praktyczne. Przez pięć lat sprawowała różne funkcje w bankowości. Wówczas poznała ład korporacyjny międzynarodowych instytucji, współtworzyła procedury wewnętrzne,  współpracowała z rożnymi departamentami oraz reprezentowała bank w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych. Brała także udział w szeregu szkoleń , w tym szkoleń managerskich. W tym czasie uzyskała też Europejski Certyfikat Bankowca - European Foundation Certificate in Banking, który jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez EBTN (European Banking & Financial Services Training Association) oraz stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów ZBP. Niezależnie od tego, przez ponad 2 lata prowadziła szkolenia dla administracji publicznej, doradzała dla j.s.t. i spółek informatycznych, prowadziła postępowania w ramach ustawy o zasadach polityki rozwoju. Przez prawie 3 lata była związana z branżą odszkodowawczą. Jako radca prawny, a potem Dyrektor Departamentu Prawnego, prowadziła i nadzorowała proces odszkodowawczy dla klientów spółki na etapie przedsądowym i sądowym. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań majątkowych, w szczególności popowodziowych oraz szkodach osobowych. Dzięki temu pogłębiła wiedzę z zakresu prawa budowlanego i prawa ubezpieczeniowego (w tym czasie ukończyła też Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Uniwersytecie Wrocławskim). Prowadziła ponad 200 sporów sądowych z zakresu robót remontowo - budowlanych. Z powodzeniem prowadzi obsługę firm budowlanych i zamawiających w tej branży. Niezależnie od powyższych obowiązków prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców i reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym. Nadto przygotowuje i opiniuje umowy, wdraża rozwiązania podnoszące efektywność pracy oraz prowadzi audyty prawne spółek.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Agnieszka Słowińska, wspólnik, radca prawny

Wpisana na listę radców pranych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z renomowanych kancelarii radcy prawnego w Brzegu, gdzie poszerzyła swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym, lokalowym, prawem pracy oraz prawem administracyjnym i handlowym. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego i bankowego. Posługuje się językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Aneta Chrzanowska, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Chicago-Kent College of Law. W swojej praktyce zawodowej zajmowała się obsługą procesów inwestycyjnych polegających na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznych wysokich napięć. Ponadto zajmowała się bieżącym doradztwem prawnym na rzecz największej we Wrocławiu spółki z sektora energetycznego, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną kontraktów z zakresu prawa budowlanego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów zagranicznych. Biegle włada językiem angielskim (w tym językiem angielskim prawniczym).

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Joanna Smalewska - Kirsch, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała jako general manager polskiego oddziału  wiodącej  spółki kapitałowej z sektora przemysłowego. W 2004 r. ukończyła aplikację radcowską, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze największych podmiotów gospodarczych w Polsce m.in. towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Pracowała na stanowiskach kierowniczych i jako in-house lawyer. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa spółek. Obsługuje głównie duże i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółki giełdowe. Świadczy kompleksową pomoc prawną klientom zarówno w ramach postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym jak i w ramach bieżącej obsługi korporacyjnej. Prowadziła kilkanaście tysięcy procesów sądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym, lokalowym i zamówień publicznych. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa gospodarczego, budowlanego i zamówień publicznych.

Obsługę prowadzi również w języku francuskim i angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Zbigniew Kopciowski, radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym i lokalowym. Obok sporów cywilnych, reprezentował strony w ramach prawa pracy, autorskiego, dóbr osobistych oraz występował jako obrońca przed Naczelną Izbą Lekarską. Pracował również jako referent prawny, a następnie kierownik kilkunastoosobowego zespołu odpowiadającego za egzekucję należności publicznoprawnych w północnej dzielnicy Krakowa. Świadczy kompleksową pomoc prawną klientom zarówno w ramach postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym jak i w ramach bieżącej obsługi korporacyjnej. Posługuje się językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Małgorzata Parnicka, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych, tworzeniem i rejestracją spółek, dochodzeniem odszkodowań. Zajmowała się również obsługą funduszy sekurytyzacyjnych oraz banków. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko osobom fizycznym i prawnym, w dochodzeniu wierzytelności korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie. Brała udział w przetargach na zakup portfeli wierzytelności. Ponadto jako profesjonalny pełnomocnik reprezentowała wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym, bankowym.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Jakub Michalski, adwokat, of counsel

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Jest absolwentem studiów dziennych na kierunku "Prawo" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów dziennych na kierunku "Administracja" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia w zakresie prawa i polityki europejskiej na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Podatki - Doradztwo Podatkowe" na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był słuchaczem University of Cambridge na kierunku "Introduction to English and European Union Law", oraz Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował na stanowiskach kierowniczych w organach administracji rządowej, następnie jako in-house, poprzez pracę w jednej z firm doradczych Wielkiej Czwórki aż po pracę w kancelariach prawnych.
Niezależnie jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediatorem certyfikowanym Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, mediatorem stałym w sprawach cywilnych i gospodarczych z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediatorem karnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediatorem Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz mediatorem stałym Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Porozumieniu Rzeczoznawców BOMIS®-u.

W Kancelarii zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań karnych i karnych skarbowych.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Kaja Białasik, radca prawny

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od stycznia 2017 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie praktyk i staży w łódzkich kancelariach zarówno adwokackich, jak i radcowskich. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym, w szczególności prawem spółek. Biegle włada językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Marta Ciesielska - Brzózka, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej świadczyła obsługę prawną na rzecz Uniwersytetu Opolskiego oraz pracowała jako pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.


Joanna Badowska, aplikant radcowski

Ukończyła studia stacjonarne prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W styczniu 2020 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży w kancelariach radcowskich oraz sądach. Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bartłomiej Lupa, prawnik

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Comparative Law School, prowadzoną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk i staży w kancelariach radcowskich oraz jednostkach prokuratury, dodatkowo uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Interesuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, cywilnym, budowlanym, a także postępowaniem administracyjnym.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.