Zespół Kancelarii

Nasz zespół składa się z młodych, ambitnych i zaangażowanych radców prawnych, adwokatów oraz prawników, których cechuje wysoka kultura osobista, profesjonalizm, skuteczność, komunikatywność oraz odpowiedzialność.


W skład naszego zespołu wchodzą:

Krzysztof Granat - wspólnik zarządzający, radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2003 r. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych od pozyskania nieruchomości aż do procedur administracyjnych dopuszczających inwestycję do użytkowania, w tym w prawie budowlanym, prawie kontraktów inwestycyjnych, prawie zamówień publicznych oraz w prawie spółek. Mecenas Granat posiada bogate doświadczenie przy obsłudze prawnej kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych zarówno dla największych firm budowlanych na dolnośląskim i ogólnopolskim rynku, jak i dla największych zamawiających publicznych. W ramach doradztwa pomaga zarówno wykonawcom, biurom projektowym jak i zamawiającym na każdym etapie realizacji inwestycji - od pozyskania i formalnoprawnego przygotowania nieruchomości, poprzez reprezentację w Zespole Arbitrów i Krajowej Izbie Odwoławczej, aż do procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie i wyposażaniem obiektów, a także reprezentacją w sporach sądowych, w tym z podwykonawcami. Doradza również wielu spółkom, w tym zagranicznym spółkom w procesie rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, problematyki procesu inwestycyjnego i zamówień publicznych. Mecenas Granat posługuje się biegle językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Agnieszka Sobczyk - wspólnik, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić ją o szerokie umiejętności praktyczne. Przez pięć lat sprawowała różne funkcje w bankowości. Wówczas poznała ład korporacyjny międzynarodowych instytucji, współtworzyła procedury wewnętrzne,  współpracowała z rożnymi departamentami oraz reprezentowała bank w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych. Brała także udział w szeregu szkoleń , w tym szkoleń managerskich. W tym czasie uzyskała też Europejski Certyfikat Bankowca - European Foundation Certificate in Banking, który jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez EBTN (European Banking & Financial Services Training Association) oraz stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów ZBP. Niezależnie od tego, przez ponad 2 lata prowadziła szkolenia dla administracji publicznej, doradzała dla j.s.t. i spółek informatycznych, prowadziła postępowania w ramach ustawy o zasadach polityki rozwoju. Przez prawie 3 lata była związana z branżą odszkodowawczą. Jako radca prawny, a potem Dyrektor Departamentu Prawnego, prowadziła i nadzorowała proces odszkodowawczy dla klientów spółki na etapie przedsądowym i sądowym. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań majątkowych, w szczególności popowodziowych oraz szkodach osobowych. Dzięki temu pogłębiła wiedzę z zakresu prawa budowlanego i prawa ubezpieczeniowego (w tym czasie ukończyła też Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Uniwersytecie Wrocławskim). Prowadziła ponad 200 sporów sądowych z zakresu robót remontowo - budowlanych. Z powodzeniem prowadzi obsługę firm budowlanych i zamawiających w tej branży. Niezależnie od powyższych obowiązków prowadzi obsługę prawną przedsiebiorców i reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym. Nadto przygotowuje i opiniuje umowy, wdraża rozwiązania podnoszące efektywność pracy oraz prowadzi audyty prawne spółek.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Aneta Chrzanowska, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Chicago-Kent College of Law. W swojej praktyce zawodowej zajmowała się obsługą procesów inwestycyjnych polegających na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznych wysokich napięć. Ponadto zajmowała się bieżącym doradztwem prawnym na rzecz największej we Wrocławiu spółki z sektora energetycznego, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną kontraktów z zakresu prawa budowlanego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów zagranicznych. Biegle włada językiem angielskim (w tym językiem angielskim prawniczym).

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Agnieszka Słowińska, radca prawny

Wpisana na listę radców pranych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z renomowanych kancelarii radcy prawnego w Brzegu, gdzie poszerzyła swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym, lokalowym, prawem pracy oraz prawem administracyjnym i handlowym. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego i bankowego. Posługuje się językiem angielskim.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.

 

Damian Wójcik, radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, co ugruntowało jego wiedzę z zakresu cywilnego prawa procesowego. Uczestniczył w wielu szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa bankowego.

W celu uzyskania bezpośredniego kontaktu prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT.


Marzena Wichłacz, aplikant radcowski

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednej z największych wrocławskich firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań majątkowych, w szczególności w zakresie szkód popowodziowych, pozyskując w sposób kompleksowy wiedzę z obszaru prawa ubezpieczeniowego, prowadzenia spraw odszkodowawczych oraz remontowo-budowlanych. Z Kancelarią związana jest od 2013 roku. Zajmuje się głównie obsługą prawną kontraktów z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi również sprawy z obszaru prawa zamówień publicznych oraz procedury administracyjnej związanej z procesem inwestycyjnym. Interesuje się problematyką związaną z błędami medycznymi.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Artur Gancarczyk, aplikant radcowski

Ukończył studia administracyjne oraz prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od stycznia 2016 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednej z wrocławskich firm budowlanych z branży infrastruktury miejskiej, gdzie zajmował się obsługą procesu inwestycyjnego. W tym okresie pogłębił wiedzę z zakresu prawa budowlanego, prawa kontraktów inwestycyjnych oraz prawa zamówień publicznych.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Anna Żądło, aplikant radcowski

Ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednej z największych wrocławskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jędrzej Klonowski, aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbywający obecnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas współpracy z jedną z wiodących wrocławskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz ochrony konsumenta. Interesuje się prawem handlowym oraz problematyką związaną z funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kaja Białasik, aplikant radcowski

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od stycznia 2017 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie praktyk i staży w łódzkich kancelariach zarówno adwokackich, jak i radcowskich. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym, w szczególności prawem spółek. Biegle włada językiem angielskim.

KONTAKT - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.