Odszkodowania

Od początku istnienia naszej Kancelarii zajmujemy się profesjonalną reprezentacją osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych, także w związku z wypadkami mającymi miejsce poza granicami Polski oraz wypadkami spowodowanymi na terenie RP przez obcokrajowców.

 

Nasi eksperci świadczą następujące usługi:

- prowadzenie spraw odszkodowawczych na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego,

- udzielanie porad prawnych i reprezentacja poszkodowanych przed sądem,

- kompletowanie dokumentacji związanej z wypadkiem, łącznie z koniecznymi opiniami  biegłych oraz orzeczeniami lekarzy orzeczników współpracujących z naszą Kancelarią,

- nadzór procesu ustalania i wypłaty świadczeń przez ubezpieczycieli.

Dane Kontaktowe