Polityka Prywatności

Klauzula bezpieczeństwa K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.

Uprzejmie informujemy, że kopiowanie lub rozpowszechnianie zawartych na stronie informacji jest zabronione.

Nasza Kancelaria przetwarza gromadzone dane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia serwisu i administrowania nim. Dane są przetwarzane w ramach zakresu udzielonej przez użytkownika zgody oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Kancelaria nie przekazuje żadnych gromadzonych danych osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub została udzielona na to wyraźna zgoda użytkownika. Do zbioru zgromadzonych danych osobowych użytkowników pełen dostęp ma kilku wyszkolonych w tym zakresie pracowników, którzy zajmują się administracją danych.

Dane osobowe, które zostały udostępnione przez osoby ubiegające się o pracę bądź praktykę w naszej Kancelarii, gromadzone są jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu są usuwane.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu http://kllegal.pl.

Kancelaria K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie Kancelarii.