Prawo Administracyjne


Nasi radcy prawni świadczą usługi reprezentacji przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradzamy w zakresie takich obszarów prawa związanego z procedurą administracyjną jak - prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarka nieruchomościami, prawo podatkowe czy oświatowe.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:
- odwołania od decyzji,
- zażalenia na postanowienia administracyjne,
- skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),
- wnioski (np. o wznowienie postępowania),
- skargi kasacyjne,
- reprezentację na każdym etapie sprawy.

Dane Kontaktowe