Prawo Bankowe

 

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest obsługa klientów z branży finansowej.

 

W ramach tego obszaru nasi eksperci świadczą następujące usługi:

 

- reprezentowanie klienta w sporach z bankami,

- doradztwo podmiotom świadczącym usługi w ramach outsourcingu dokonywanego przez banki i instytucje parabankowe,

- pomoc prawna w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i firmy pośrednictwa finansowego,

- negocjacje umów pomiędzy bankami a podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,

- doradztwo w procesie uzyskania kredytów i gwarancji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Dane Kontaktowe