Prawo Budowlane


Wśród specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych K&L LEGAL Granat i Wspólnicy Sp.k. istotną pozycję zajmuje prawo budowlane.

Zakres czynności naszych prawników obejmuje:

- przygotowanie i negocjowanie umów procesu budowlanego, w tym procesów budowlanych prowadzonych według standardów FIDIC, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie,

- doradztwo w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego,

- przygotowywanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich,

- świadczenie pomocy w bezpiecznym pod względem prawnym doborze miejsca realizacji inwestycji, w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie procesu budowlanego, w uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozwolenia na rozbiórkę, a także przy właściwym określeniu rodzajów robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej gospodarki nieruchomościami,

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialności karnej i zawodowej,

- świadczenie pomocy w określeniu praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, w zakresie nadzoru powykonawczego, w zakresie postępowania w wypadku katastrofy budowlanej,

- doradztwo dotyczące zagadnień ochrony środowiska związane z procesem budowlanym,

- realizacja procesu budowlanego w ramach zamówień publicznych.

Dane Kontaktowe