Prawo Spółek Handlowych


Jednym z ważniejszych działów specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo spółek.

Nasi prawnicy w ramach świadczenia usług prawnych prowadzą kompleksową obsługę korporacyjną podmiotów polskich i zagranicznych związaną z takimi zagadnieniami jak:

- tworzenie spółek prawa handlowego, ich oddziałów i przedstawicielstw, a także stowarzyszeń oraz fundacji krajowych i zagranicznych, spółek prawa cywilnego i jednoosobowej działalności gospodarczej,
- realizacja obowiązków o charakterze korporacyjnym przez organy spółek i kadrę kierowniczą,
- ustalenie odpowiedzialności członków zarządu, członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych oraz kadry kierowniczej i księgowych w związku z ich działaniem w spółce i na rzecz spółki,
- restrukturyzacja, procesy naprawcze  i upadłość,
- likwidacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- łączenie, dzielenie i przekształcanie podmiotów prawnych,
- due diligence.

Dane Kontaktowe