Prawo Podatkowe


Nasi specjaliści podatkowi doradzą Państwu w zakresie zasad powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak również obowiązków podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.

Doradzamy naszym klientom w toku bieżącej działalności firm, jak powiązać rozwiązania biznesowe z konkretnymi korzyściami podatkowymi.

Zapewniamy również doradztwo prawne w zakresie wyboru właściwej ze względu na rodzaj działalności formy opodatkowania, procedury podatkowej oraz obowiązków podatkowych wynikających z następujących podatków:


- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
- Podatki od nieruchomości,
- Podatek od spadków i darowizn,
- Podatek od wartości dodanej (VAT),
- Podatek od środków transportowych,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dane Kontaktowe