Prawo upadłościowe

Nasi prawnicy zapewnią Państwu kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z niewypłacalnością i upadłością.

Do czynności podejmowanych przez nasz zespół należy w szczególności:

- reprezentowanie i pomoc prawna przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli/dłużników w ramach postępowania upadłościowego lub naprawczego,

- opracowywanie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia,

- zapewnienie pomocy przy wyborze zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,

- sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

- składanie zgłoszeń wierzytelności,

- dokonywanie oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w ramach upadłości,

- doradztwo przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji układowych,

- prowadzenie postępowań dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości.

Dane Kontaktowe