Pozwy zbiorowe - informacje

 

Do naszej Kancelarii zgłasza się coraz więcej Klientów, zainteresowanych uznaniem za niedozwolone niektórych zapisów umownych umów kredytowych. Powyższe jest konsekwencją coraz bardziej przychylnego kredytobiorcom orzecznictwa sądów powszechnych. W swym orzecznictwie sądy coraz częściej zarzucają bankom posługiwanie się w umowach kredytowych postanowieniami umownymi o niedozwolonym charakterze, dotyczącymi m.in. obligatoryjności ustanowienia ubezpieczenia, narzucania ubezpieczycieli, obciążania składką Klientów w sytuacji, gdy faktycznie uposażonym z tytułu ubezpieczenia jest bank, doliczania składek do raty kredytu, braku informacji ze strony banków, w szczególności co do sposobu obliczania składki czy pozbawienia kredytobiorcy możliwości żądania zwrotu składki (więcej w temacie Postanowienia niedozwolone).

 

Jednocześnie w umowach kredytowych indeksowanych do walut obcych, w tym popularnych franków, kwestionowane są zapisy dotyczące sposobu przeliczenia kursu walut. Najczęściej banki posługują się przy przeliczeniu własnymi kursami, bez możliwości weryfikacji sposobu ustalenia kursów zawartych w Tabeli przez kredytobiorcę. Sądy zarzucają, że w tym przypadku kredytobiorca nie jest informowany o sposobie przeliczenia kursu i podważają prawidłowość postępowania banków.

 

Postanowienia niedozwolone, które zostaną uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszające interesy konsumentów nie powinny wiązać konsumentów w umowach z bankami. Na mocy art. 479 (43) k.p.c. prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnosi skutek również wobec osób trzecich. Warto pamiętać, że taki sam skutek wywołują klauzule równoważne, więc sam fakt braku wpisu dokładnie takiego zapisu w Państwa umowie nie oznacza, że nie można go zaskarżyć.

 

W razie wyrażenia zainteresowania prosimy o kontakt z Kancelarią: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio z radcą prawnym Agnieszką Sobczyk (+48 600 850 745).