Postępowanie Sądowe, Sądowo-Administracyjne i Arbitraż


Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym.

W zakres działań naszych radców prawnych wchodzą m.in.:

- prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
- reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych przed Sądami Arbitrażowymi,
- prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

W przypadku wyraźnego zlecenia Klienta, Kancelaria podejmuje czynności właściwe dla międzynarodowego postępowania cywilnego.