Prawo Obrotu Nieruchomościami


Jednym z najistotniejszych motywów powstania Kancelarii było profesjonalne doradztwo w dziedzinie obrotu nieruchomościami.

Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:


- dokonywanie badania, oceny i kontroli stanu prawnego nieruchomości,
- negocjacje i przygotowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości,
- pomoc prawną w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, w szczególności w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów o hipotece i księgach wieczystych,
- negocjowanie i przygotowanie umów zapewniających finansowanie realizowanej inwestycji oraz umów z uczestnikami procesu budowlanego,
- pomoc prawną przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji,
- doradztwo dla pośredników w obrocie nieruchomościami i wykonawców robót budowlanych w zakresie konstruowania i realizacji wynegocjowanych umów,
- reprezentowanie Klientów w procesie uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.