Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Nasi specjaliści dbają o zgodne z aktualnymi przepisami prawa i obowiązującą wykładnią wykonane na najwyższym poziomie usługi prawnicze z zakresu:

 

- przygotowania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,

- przygotowania umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej,

- negocjacji i konstruowania umów o zakazie konkurencji,

- wdrażania procedur związanych ze stosowaniem kar porządkowych, indywidualnej oraz wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników,

- wdrażania elastycznych form pracy,

- zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,

- rozwiązywania stosunków pracy, w tym dokonywania zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia,

- analizy aspektów prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw,

- wdrażania obowiązku informowania pracowników i prowadzenia konsultacji związkowych,

- rozwiązywania sporów pracowniczych, w tym reprezentacji przed sądami pracy,

- negocjacji porozumień zbiorowych, w tym układów zbiorowych pracy,

- doradztwa na temat problematyki doskonalenia zawodowego pracowników,

- w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych nasze usługi obejmują m.in. przygotowywanie w imieniu naszych Klientów odwołań od decyzji ZUS oraz reprezentowanie naszych Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych w sprawach emerytalno-rentowych.