Windykacja

Nasza Kancelaria specjalizuje się w skutecznej i zgodnej z przepisami prawa windykacji należności


Nasze czynności obejmują:
- windykację należności na etapie polubownym i sądowym,
- monitoring spłat,
- wywiad gospodarczy,
- pomoc przy odsprzedaży długów i nawiązaniu kontaktu z wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi zajmującymi się obrotem wierzytelnościami.