Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych jest jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii.

 

W tej dziedzinie mogą Państwo liczyć na pomoc naszych doświadczonych ekspertów, których czynności obejmują m.in. :


- opracowanie strategii udziału w postępowaniu,

- doradztwo i pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, w tym w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne,

- reprezentację przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych,

- doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych.

Dane Kontaktowe