Prawo Własności Intelektualnej

 

Nasza Kancelaria oferuje następujące usługi w zakresie prawa własności intelektualnej:


- ochrona prawna firmy, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how, tajemnic handlowych,
przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, w szczególności umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz umów licencyjnych,
- reprezentowanie Klientów przed Urzędem Patentowym RP we współpracy z rzecznikami patentowymi w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,
- reprezentacja w sporach o naruszenie praw autorskich,
- pomoc prawna w zakresie opracowania wewnętrznych dokumentów pracowniczych dotyczących wniosków racjonalizatorskich oraz rozwiązań autorskich,
- pomoc prawna przy realizacji i wdrożeniu projektów informatycznych,
- doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- prowadzenie postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- reprezentacja autorów i twórców przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przed wydawcami, wytwórniami muzycznymi, producentami.